La cesta está vacía

NORMES DE ACCÈS MENORS

Per norma general, els/les menors de qualsevol edad han de pagar entrada per accedir als concerts. Consulta en el procés de compra de cada concert si hi ha alguna oferta d´accés gratuït de menors segons l`edad.

Les persones menors de 16 anys podran accedir al festival pagant l´entrada corresponent i hauran d´anar acompanyats pels seus pares/mares/tutor/a. Els tutors/es hauran de portar la documentació que els identifique com a tals i necessitaran autorizació firmada.

D´altra banda, el pare/mare o tutor/a haurà de signar un document de descàrrec pel qual es fa responsable del menor mentre aquest es trobe a l´interior del recinte.

A més dels documents corresponents, els pares/mares o tutors/es hauran de portar una entrada vàlida i acompanyaran al/la menor dins del recinte, sense que siga possible romandre a soles dins del recinte. En tot moment tant els pares/mares o tutors/es legals com el menor hauran de portar damunt el seu DNI o passaport per si fóra requerit per part del personal de

l´organització.

En el cas d´estrangers hauran de tindre els documents oportuns del seu país d’origen. Tant l´autorització d´assistència com el document de descàrrec podran arreplegar-se i emplenar-se a l’entrada del recinte.

L´organització informa de que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d´alcohol als menors de 18 anys. La falta de compliment d´aquestos requisits, seran motiu d´expulsió del recinte i no donaran dret a cap reemborsament del preu abonat per l´entrada del menor.